Biodiversitetdagen – 18. juni.
Atter i år er det biodiversitetsdag den 18. juni. I år sættes der fokus på den private haves og biodiversitet.
https://www.cbd.int/convention/

Planternes dag – Fascination of Plants Day – 18. maj
Den europæiske organisation for planteforskning, European Plant Science Organisation (EPSO) har taget initiativ til og koordinerer en helt særlig dag for planter, Fascination of Plants Day, hvor vi sammen planter virtuelle og spirende frø i den kollektive bevidsthed for at gøre opmærksom på planters afgørende betydning for både det sociale, miljømæssige og økonomiske landskab nu og i fremtiden.
læs mere på : ESPO’s hjemmeside.

 

Lav noget naturpleje på naturlige biotoper i form af høslæt (vær opmærksom på om det er på fugtig eller tør jordbund).

Det skal være i nærområde for at få de arter som er tilknyttet de lokale klima- og jordbundsforhold. Hvis man kan få lov at tage noget hø med hjem og sprede det ud, er der en god chance for at en del af arterne etablerer sig. Arealet skal dog oftest først udpines, hvilket der findes flere metoder til. Arealet skal efterfølgende ”plejes” enten ved græsning, høslæt eller afbrænding. Med årene, og gentagende spredning af hø med frø fra gode lokale lokaliteter, vil naturlige plantearter etablere sig og danne levesteder for en lang række insekter samt andre smådyr fra lokalområdet. Med tiden vil der opstå en større biologisk mangfoldighed.

Der findes blandinger du kan købe, det kunne være du har et et stykke tidligere køkkenhave, som du først lave en blomstereng med frø fra blomster som naturligt findes i en dansk eng og det kan være vild med vilje blanding der indeholder masser af danske arter. 

Hvis vi tør at lave de pæne haver om og lade ukrudtet gro, kan vi skabe mere biodiversitet.

Tidligere, var naturen mere varieret, rig og dynamisk. Dengang hvor græssende, vilde dyr, vejret skabte den natur vi kender som giver plads til planter, dyr, insekter og svampe. Mennesker har de seneste år haft stor indflydelse på det.

“Vi har et system der er kunstigt, vi bliver nød til at hjælpe lidt til, med at genskabe i et vist omfang. Hvis vi bare lader det passe sig selv, vil sjældne arter forsvinde.

Vi må derfor ikke bare lade naturen være, men vi må heller ikke udbytte den. Der skal i stedet sørges for at finde egnede store og små arealer, hvor vi ikke længere dyrker, og hjælper naturen på vej.

Er man iver og ønsker at hjælpe naturen lidt på vej, behøver du ikke vente på at naboen og andre finder plads i naturen til at lade det vilde få plads. Der er masser af ting du og jeg selv kan gøre i vores egen have.

Det er om at lade noget af dit jord det være være vild med vilje. Lad forskellige urter blive hvor de er og gro i græsplænen, så er der nektar og mad til vilde bier og sommerfugle. De store træer i haven rummer masser af liv, insekter, svampe og fuglene kan få plads.

Du kan også have en som blomstrer på forskellige tidspunkter på året. Har du måske en lille dam, en jordbunker og lignende så er der også muligheder der.

Det er ikke ret svært at gøre en smule eller en masse for biodiversiteten i din egen have og ved nogle simple aktiviteter og det vil give mere plads til arter af sommerfugle og bier indfinde sig. I danmark er der tradition for at haven skal stå pænt og, i nogle lokalplaner er der ligefrem skrevet at haven skal se nydelig ud. og man kan risikere at få klager fra naboer græsset ikke bliver slået.

Du kan finde en ret spændene naturoplevelse med nogle simple aktiviteter direkte i din egen have.