This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Lokal Agenda 21

Agenda 21-dokumentet fra Rio-topmødet om miljø og udvikling i 1992 konstaterer, at der er behov for at dreje samfundsudviklingen i en mere bæredygtig retning. Løsningen på de problemer, som er knyttet til en bæredygtig udvikling, skal ofte finde sit udgangspunkt i de lokale samfund. Derfor foreslås det i dokumentet, at de lokale myndigheder går i dialog med befolkningen om, hvad det i praksis vil indebære at gøre samfundsudviklingen bæredygtig for dermed at opnå en fælles forståelse for en lokal agenda 21.

URL Netværket for lokale Agenda 21 centre
URL 92-gruppen (NGO forum for bæredygtig udvikling)
URL Energitjenesten (rådgivning om energi)