This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Fredninger

Danmark indrapporterer løbende til det Europæiske Miljøagentur vedr. nationalt beskyttede områder, seneste indrapportering fandt sted februar 2012

URL Fredninger på Naturstyrelsens hjemmeside
URL Fredningshandlingsplan 2005