This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Natura 2000

Natura2000 planerne omhandler naturen i Danmarks 261 Natura2000 områder . Her findes forslag til den indsats, der skal sikre at naturtyper og levesteder for arter, der er omfattet af habitatdirektivetet, ikke forringes.

URL Naturstyrelsens hjemmesiden om Natura 2000