This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Biosikkerhed og genteknologi

I tillæg til Biodiversitets-konventionen er der vedtaget en protokol (tillægsaftale) om genetisk modificerede organismer (GMO'er). Protokollen kaldes Cartagena-protokollen efter den by i Colombia, hvor nogle af de sidste forhandlinger om protokollen fandt sted. Formålet med Cartagena-protokollen er at sikre et passende beskyttelsesniveau ved grænseoverskridende handel, håndtering og brug af levende genetisk modificerede organismer, der kan have negative virkninger for bevaring og bæredygtig udnyttelse af den biologiske mangfoldighed. Den 29. januar 2000 vedtog parterne til Biodiversitetskonventionen en tillægsaftale (protokol) til konventionen, som handler om genetisk modificerede organismer (GMO'er). Ved GMO forstås en levende organisme, som besidder en ny kombination af genetisk materiale, som er skabt ved hjælp af moderne bioteknologi. Det er centralt for protokollen, at importlande skal have mulighed for at kræve en risikovurdering og dermed træffe beslutning om import af GMO'er på et veloplyst grundlag. Både Danmark og EU har underskrevet og ratificeret protokollen. Cartagena-protokollen indeholder, ligesom Biodiversitetskonventionen, et krav om at parterne udarbejder en national "Clearing House" mekanisme: Clearingcenter for Biosikkerhed

URL Biosafety Protokollen (Cartagena protokollen)
URL BCH - Biosafety Clearing-House (globale center)
URL Link til Miljøstyrelsens hjemmeside om genteknologi