This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Bonn konventionen

CMS - også kaldet Bonn-konventionen efter den by, hvor konventionen blev etableret - er en mellemstatslig traktat som har til hensigt at bevare de vildtlevende dyrearter der til lands, på vandet eller i luften, regelmæssigt krydser landegrænser. Bonn-konventionen blev vedtaget i 1979, trådte i kraft i 1983 og er i dag tiltrådt af over 85 lande. Danmark ratificerede konventionen i 1982. Bonn-konventionen opstiller rammer for samarbejdet mellem medlemsstater om beskyttelse af specifikke arter i de pågældende arters udbredelsesområder. Konventionen opfordrer således til implementering af strenge beskyttelsesforhold for udrydningstruede dyr, og indgåelse af samarbejdsaftaler mellem stater for en bredere vifte af dyrearter til sikring af deres gunstige bevaringsstatus.

URL Bonn konventionen om vandrende arter af vilde dyr
URL Information om Bonn Konventionen på dansk