This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Rød- og gullister

En rødliste er en oversigt over plante- og dyrearter, som er forsvundet i nyere tid, i fare for at forsvinde, eller sjældne. En gulliste omfatter plante- og dyrearter i tilbagegang, og arter som Danmark i international sammenhæng har et særligt ansvar for. Det er med andre ord en fortegnelse over arter, som gennem målrettet naturforvaltning skal gives mulighed for at genetablere eller konsolidere sig, som der skal tages hensyn til i planlægning og forvaltning, som bør overvåges og beskyttes, hvis det skal forhindres, at de forsvinder, og som bør eftersøges, hvis de anses for at være forsvundet. Der udarbejdes både rødlister for hele verden og nationale lister. I Danmark har DMU ansvaret for at vedligeholde disse lister.

URL Den danske Rødliste (DMU)
URL IUCN Red List of Threatened Species