This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Genetiske ressourcer

I Biodiversitets Konventionen er beskyttelse af genressourcer og adgang til og deling af udbytte fra dem et centralt emne. Begrebet 'genetiske ressourcer' omfatter både den samlede genpulje, som en population af individder tilsammen har, og den genmasse som det enkelte individ har. Genressource interessen omfatter både husdyr, dyrkede planter og træer og buske og fisk, men også de vildtlevende arter. Hovedvægten er globalt på at sikre udviklingslandene ret og adgang til deres egne genetiske ressourcer. Herhjemme er interessen især knyttet til vores egne ressourcer i de bestående racer og varieteter, og i at sikre at vi ikke mister nogen af især de gamle ressourcer, som har hørt til her længe.

I Danmark er der flere ministerier og institutioner og mange private foreninger eller private dyre-ejere og plantedyrkere, der beskæftiger sig med genetiske aspekter. Der er mange måder at klarlægge genetisk variation på. Mest almindeligt er det at tale om underarter, racer, varieteter og former, som skal være genkendelige og stabile gennem generationer under forskellige forhold. Med molekylær teknik kan man mere nøjagtigt indentificere genetisk variation og dermed afgrænse individder der hører til samme race eller varietet. Molekylær genetiske analyser bliver derfor mere og mere anvendt til at skabe oveblik over den genetiske variation i populationer og imellem populationer, for at se om der er tale om slægtskab, hvor tæt dette er og om der er sket krydsninger. Det har betydning for hvordan de genetiske ressourcer kan bevares for fremtiden. Indtil videre er dog kun få arter og populationer undersøgt. Flest undersøgelser udføres på husdyr og dyrkede planter, men efterhånden også på vilde dyr og planter.

URL Læs mere om beskyttede genetiske ressourcer
URL Genressource udvalget (danske husdyr)
URL DMU, Anvendelse af molekylærgenetiske markører i naturforvaltningen
URL EU (Fælleskabs) programmet for bevaring, beskrivelse, indsamling og brug af genetiske resourcer i landbruget
URL Nordisk Ministerråd (om Genresurser)
URL Samarbejde om frøplantager (opdateres ikke)