This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Story Hvad er en Biodiversitets Clearing House Mechanism?

Danmark har tilsluttet sig den globale Biodiversitets-konvention og har derfor ligesom andre lande forpligtet sig til at oprette en Clearing House Mechanism med adgang til information om hvad der sker med vores økosystemer og arter og om den relevante lovgivning og overvågning, så brugerne får lettere adgang til viden og ekspertise. Ordet Clearing House Mechanism (CHM) bruges i hele verden for sådanne informations portaler. Derfor bruger vi det også her i landet. Det stammer oprindeligt fra en finansiel mekanisme, hvor banker udvekslede checks med hinanden, så at kun differencen skulle overføres mellem dem.
Release date 18/05/2004
Contributor Ulla Pinborg