This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Story Biodiversitet og EU - stor konference i Malahide i Irland 25-27 maj

Det irske formandskab afholder en tre-dages konference om biodiversitet og EU. Den er et led i den pågående diskussion om en revurdering af EU's politik der berører biodiversitet som natur beskyttelse, landbrug og fiskeri. Fra Danmark deltager repræsentanter fra Miljøministeriet og fra 92-Gruppen (en paraply for de grønne organisationer). Formålet er at samle kræfterne for bedre at nå målet for 2010 - at der ikke skal ske yderligere tab af biodiversitet. Dette mål blev sat af EU første gang i 2001 i Göteborg, men det er siden blevet understreget og gentaget i det globale møde om bæredygtig udvikling i Johannesburg i 2002, ved det pan-Europæiske ministermøde i Kiev i 2003 og igen bekræftet i Kuala Lumpur i februar iår ved den seneste parts-konference under den global biodiversitets-konference. Information og dokumenter til Malahide mødet findes på det irske formandskabs webside: http://www.ue2004.ie/templates/meeting.asp?sNavlocator=5,418,13&list_id=193. En større omtale findes også på EC CHM portalen (EUs Biodiversitets Clearing House): http://biodiversity-chm.eea.eu.int
Release date 19/05/2004
Contributor upi
Concerned URL http://www.ue2004.ie/templates/meeting.asp?sNavlocator=5,418,13&list_id=193 |http://biodiversity-chm.eea.u.int