This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Story Malahide budskabet om biodiversitet - 18 fælles mål for at stoppe tabet af biodiversitet før 2010

Mere end 200 repræsentanter for EU's nu 25 medlems lande og fra en række NGO'er enedes sidst i maj om 18 helt konkrete mål for hvordan vi tilsammen kan arbejde for opfylde EU's mål om at stoppe tabet af biodiversitet i 2010. Malahide budskabet blev sendt fra det irske formandskab til Europa Kommissionen og hjem til de enkelte lande, så det kan danne baggrund for de politiske beslutninger i EU og medlemslandene nu. Hovedbudskabet var klart: vi kan ikke nå målet, hvis ikke der bliver en konkret og målrettet indsats både inden for naturbevaring og i de vigtige sektorer som landbrug, fiskeri og skovbrug, men også inden for vand, turisme, transport og trafik, energi og miljøforurening. Malahide Message: http://www.dk-chm.dk/convention/cbd_regional/F1084886121/1086862003 . Malahide web side: http://www.ue2004.ie/templates/meeting.asp?sNavlocator=5,418,13&list_id=193 . Nu i juni vil EUs miljøministre på deres møde opfordre Europa Kommissionen til at inddrage Malahide budskaberne i den revurdering af EU's biodiversitets strategi og -handlingsplaner, som skal være færdig tidligt i 2005. Se mere om Malahide målene nedenfor. Danmark har netop udsendt sin handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse i Danmark 2004-2009. Den skal følges op af en lang række konkrete tiltag, som blandt andet vil følge af EU miljøministrenes beslutninger og deres EU opfølgning.
Release date 10/06/2004
Contributor Ulla Pinborg
Concerned URL http://www.dk-chm.dk/convention/cbd_regional/F1084886121/1086862003|http://www.ue2004.ie/templates/meeting.asp?sNavlocator=5,418,13&list_id=193