This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Story FAO's internationale aftale om plante-genetiske ressourcer for fødevarer og landbrug er trådt i kraft

Den 29 juni trådte den internationale aftale om plantegenetiske ressourcer inden for fødevarer og landbrug i kraft, fordi 55 lande havde ratificeret aftalen. Aftalen skal tjene til at sikre verdens pulje af genetiske ressourcer inden for plante afgrøder. Gennem tiden har vi mennesker brugt rigtig mange plantearter til mad (skønsmæssigt mere end 10 000), men efterhånden er der kun omkring 150 afgrøde-planter i brug til at ernære Jordens befolkning. Af dem sikrer bare fire plantearter - vores hvede og kartofler sammen med ris og majs - 60 % af vores plante-fødevare energi. Den effektivisering, der har givet verden så stor planteproduktion, har også¨samtidig medført en voldsom indskrænkning i udvalget af genetiske ressourcer: FAO skønner at på bare 100 år har effektivisering af landbrugsdriften og af planteavlen medført at 75 % af den genetiske mangoldighed gået tabt og at denne udvikling bare fortsætter. FAO's http://www.plantedirektoratet.dk/
Release date 30/06/2004
Contributor Ulla Pinborg
Concerned URL http://www.fao.org/newsroom/|http://www.plantedirektoratet.dk/|http://www.fao.org/newsroom/en/news/2004/47027/index.html