This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Story Biodiversitets indikatorer til at vurdere om vi nå 2010 målet - SEBI2010 processen

I 2005 arbejdes globalt og i Europa med at udvikle indikatorer, der kan bruges til at vise om vi når frem mod Biodiversitets Konventionens mål for 2010 om ikke at miste flere arter, økosystemer eller genetiske ressourcer. På globalt plan er målet at væsentligt reducere tabet, mens det for Europa, herunder for EU er stærkere formuleret, nemlig at vi ikke skal miste mere fra 2010 og om muligt at genvinde noget af det tabte. Det Europæiske Miljøagentur EEA er sammen med Den Europæiske Kommission, Europarådet og UNECEs Europa Enhed gået sammen om en proces for at udvikle Europæiske indikatorer, der dels svarer til de globale, dels også viser hvad der sker i Europa. Indikator projektet kaldes SEBI2010. Det står for Streamling European Biodiversity Indicators for 2010. Information om indikator projektet findes på engelsk på SEBIs hjemmeside http://biodiversity-chm.eea.eu.int/information/indicator/F1090245995 . Der vil EEA efterhånden placere dokumenter fra de seks ekspert grupper og fra koordinations teamet. De seks grupper arbejder med: arter (herunder truede og rødlistede arter), økosystemer (herunder også fragmentering), genetiske ressourcer, invasive arter, kvælstof nedfald og bæredygtig arealanvendelse. Danmark er repræsenteret i 3 ekspert grupper: økosystemer, invasive arter og genetiske ressourcer. Herhjemme har vi allerede flere tilsvarende indikatorer og flere er på vej. Information om de danske indikatorer vil blive placeret her under Aktuelt og i sektionen om overvågning of indikatorer i de kommende måneder: http://www.dk-chm.dk/information/indicator. Information on Konventionens arbejde med indikatorer findes på http://www.biodiv.org/programmes/cross-cutting/indicators/. Også andre organisation er arbejder med biodiversitets relaterede indikatorer. OECDs 2005 indikatorer kan findes på http://lysander.sourceoecd.org/vl=1400872/cl=66/nw=1/rpsv/factbook/
Release date 29/05/2005
Contributor Ulla Pinborg
Concerned URL http://biodiversity-chm.eea.eu.int/information/indicator/F1090245995|http://www.biodiv.org/programmes/cross-cutting/indicators/|http://www.dk-chm.dk/information/indicator|http://lysander.sourceoecd.org/vl=1400872/cl=66/nw=1/rpsv/factbook/