This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Story Danske biodiversitets indikatorer

Herhjemme har vi længe haft en række indikatorer som viser aspekter af biodiversitet. Nu er vi igang med at revurdere og supplere dem. I løbet af et par år skulle vi have et sæt af biodiversitets indikatorer, der kan bruges til at belyse dels hvordan det går med biodiversiteten herhjemme i forhold til vores danske ";Handlingsplan for Biologisk Mangfoldighed og Naturbeskyttelse i Danmark 2004-2009" (http://www.dk-chm.dk/cooperation/F1084973763/1118385958), dels i forhold til hvor vi står i Europa (Den pan-europæiske SEBI2010 indikator proces, http://biodiversity-chm.eea.eu.int/information/indicator/F1090245995) og globalt i forhold til Biodiversitets Konventionen. Nogle af disse indikatorer har vi allerede. Mange af dem indgår i to store nationale sæt, som vedligeholdes af Miljøstyrelsen, og som er baseret på bidrag fra både miljøministeriets institutioner og andre dataleverandører. Det ene sæt er udviklet som instrument for Danmarks Nationale Strategi for Bæredygtig Udvikling (NSBU, http://www.mst.dk/tvær/07020200.htm), der blev vedtaget af Regeringen i 2002. Dette indikator sæt indeholder en bred vifte af emner om miljø og samfundsudvikling. Biodiversitets relatede indikatorer indgår også i Miljøministeriets Natur og Miljø udvalgte sæt af indikatorer (http://www.mst.dk/tvær/07040000.htm). I 2005 udkommer et temahefte om 'Danmarks Natur' som er baseret på udvalgte Natur og Miljøindikatorer. FAO har store data sæt på: http://www.fao.org/ag/guides/resource/data.htm, og MCPFE (Ministerial Conference for the Protection of Forests in Europe) har ligeledes på: http://www.mcpfe.org/publications/pdf/improved_indicators.pdf. En masse anden information om indikatorer findes desuden i den Europæiske Clearing House Portal for Biodiversitet (EC CHM) på: http://biodiversity-chm.eea.eu.int/information/indicator.

Release date 01/06/2005
Contributor Ulla Pinborg
Concerned URL http://www.mst.dk/indikator/BU/|http://www.mst.dk/dtvær/07020200.htm|http://www.biodiv.org/programmes/cross-cutting/indicators/|http://www.dk-chm.dk/information/indicator|http://www.dk-chm.dk/cooperation/F1084973763/1118385958|http://www.mst.dk/tvær/0704000.htm|http://biodiversity-chm.eea.eu.int/information/indicator/F1090245995|http://www.fao.org/ag/guides/resource/data.htm|http://www.mcpfe.org/publications/pdf/improved_indicators.pdf|http://biodiversity-chm.eea.eu.int/information/indicator