This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Story International biodiversitetsdag

Den 22. maj er international biodiversitetsdag. I år var det landbrugets biodiversitet der var i fokus. I den forbindelse har der rundt om i verden været forskellige arrangementer der understreger vigtigheden af at få bremset tabet af biodiversitet, samt værdien af landbrugets biodiversitet.  I Danmark blev dagen markeret blandt andet ved at Miljøministeren besøgte Utterslev skole som i lighed med 1000 andre skoler har modtaget nyt undervisningsmateriale om biodiversitet.
 
Arbejdet med at bremse tabet af biodiversitet i 2010 har også høj prioritet i det nordiske samarbejde. ”Nordens natur – frem mod 2010 er et informationsprojekt, der beskriver udviklingstendensen i nordens biologiske mangfoldighed.  Projektets resultater formidles på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside via elektroniske faktaark. 

I Danmark arbejdes med forskellige initiativer, som for eksempel naturgenopretning, der skal være med til at bremse tabet af biodiversitet frem mod 2010. Danmark har en aktiv naturgenopretningspolitik, hvor en bred politisk opbakning er udmøntet i såvel et lovgrundlag som i betydelige offentlige tilskud til området. Der er gennem den sidste snes år over hele landet gennemført en lang række projekter, der til sammen har eller er ved at genskabe mere end 40.000 ha skove, lavvandede søer, enge og moser mv.  
Release date 22/05/2008
Contributor Inger Weidema
Geographical coverage Denmark
Keywords biodiversitetsdag
Source By- og Landskabsstyrelsen, Inger Weidema