This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Story Dine synspunkter på EU's Biodiversitets Kommunikation - åben konsultation indtil 6 februar 2006

Formålet med denne åbne EU konsultation er at give offentligheden lejlighed til at fremsætte synspunkter på, hvad det er der behøves, hvis EU skal kunne leve op til sine forpligtelser om at:

a) standse tabet af biodiversitet i EU i 2010

b) bidrage væsentligt til at tabet af biodiversitet reduceres i hele verden i 2010

Konsultationen er åben indtil 6 februar 2006.

Du kan give dine synspunkter ved at bruge det konsultations skema, som linket nedenfor forbinder til.

Du kan give dine synspunkter på både nøgle-udordringer og nøgle-handlinger for de kommende års arbejde for at nå biodiversitets målene.

Dine synspunkter går direkte til EU.

Al information findes på: http://europa.eu.int/comm/environment/consultations_en.htm 

Release date 19/12/2005
Contributor Ulla Pinborg
Concerned URL http://europa.eu.int/comm/environment/consultations_en.htm
Source Skov- og Naturstyrelsen, Ulla Pinborg