This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Story GBO - Global Biodiversity Outlook rapporten frigivet

På COP8 partskonferencen i Brasilien 2006 under Biodiversitets konventionen blev GBO rapporten frigivet.

Den bygger blandt andet på den første anvendelse af nogle af de biodiversitets indikatorer, som fremover vil indgå som et vurderingsværktøj på den fælles vej frem mod CBD målet om at tabet af biodiversitet skal være væsentligt reduceret når vi når 2010.

Den næsten 100 sider lange rapport findes på http://www.biodiv.org/doc/gbo2/cbd-gbo2.pdf

Release date 24/03/2006
Contributor Ulla Pinborg
Geographical coverage global
Keywords GBO CBD biodiversitets konvention outlook 2006 indikatorer
Concerned URL http://www.biodiv.org/doc/gbo2/cbd-gbo2.pdf
Source Skov- og Naturstyrelsen, Ulla Pinborg